WoodCat PL

Mamy doświadczenie w działalności w przemyśle drzewnym. Dlatego też oferujemy specjalny produkt – jednoznaczny numer artykułu drzewnego utworzony na podstawie niemieckiego standardu ELDAT. WoodCat definiuje jednoznaczny kod artykułu – drewna, na który składają się następujące cechy: klasa – ogólna klasyfikacja, pojęcie nadrzędne (drewno tartaczne, drewno przemysłowe, drewno pochodzące z recyklingu itd.) klasa użyteczności – podklasa…

Weiterlesen

WoodCat-WT PL

Nowa platforma „WoodCat-WT” (weight ticket = dowód ważenia) pozwala na synchronizację elektronicznych danych dotyczących wagi od klienta z danymi transportowymi od dostawcy. Prezentacja (English) Dane dotyczące zlecenia transportowego są wczytywane jako pliki XML. zlecenie transportu jest przekazywane wraz z kodem QR, który umożliwi dostęp do plików. dane dot. ważenia zostają wgrane do lokalnej bazy danych…

Weiterlesen

WoodCat-WT FR

La nouvelle plateforme « WoodCat-WT » (weight ticket = bordereau de pesée) permet de comparer les données électroniques de poids du client et les données de transport du fournisseur. Présentation (English) Les données du contrat de transport sont enregistrées en tant que fichier XML un contrat de transport avec un code QR est transmis. Ce code permet…

Weiterlesen

WoodCat-Mobile PL

WoodCat-Mobile jest aplikacją do ewidencji placów składowania drewna (składnic) wykorzystującą standardy WoodCat (numer artykułu drzewnego) i EUPar (dane stałe partnerów handlowych). Program tworzy pliki interfejsu w standardowym formacie ELDAT wersji 2.1 [niemieckie stowarzyszenie: Kuratorium Pracy i Techniki Leśnej (KWF)]   Warunki „dostawca” (osoba przeprowadzająca ewidencję z użyciem WoodCat-Mobile) musi być zarejestrowany w EUPar jako partner…

Weiterlesen

WoodCat-Inv PL

Przy użyciu procesów WoodCat-WT (dane dot. ważenia) można w prosty sposób przeprowadzić inwentaryzację. „Stan magazynu” z systemu ERP jest przekazywany jako zlecenie inwentaryzacji, następuje wygenerowanie zlecenia inwentaryzacji z możliwością planowania trasy poprzez Google Maps.   Pracownicy terenowi mogą z użyciem WoodCat-Mobile pobierać informacje na temat aktualnych zasobów i zestawiać je z teoretycznymi zasobami z ERP.…

Weiterlesen

WoodCat-Inv FR

En utilisant les processus de WoodCat-WT (données de pesage), il est possible d’organiser un traitement simplifié du stock. Le « stock » tiré du système ERP est transmis en tant qu’ordre d’inventaire et génère un ordre d’inventaire avec la possibilité de planifier l’itinéraire via Google-Maps.   Le service extérieur peut collecter le stock actuel avec WoodCat-Mobile et…

Weiterlesen

Początek PL

Aby cały łańcuch wartości – począwszy od rosnącego drzewa do gotowego produktu/obiektu – można było odzwierciedlić w formie elektronicznie odczytywanych danych, z jednej strony systemy elektronicznej obróbki danych muszą potrafić odczytywać i zapisywać standardy, a z drugiej strony dane muszą być ustandaryzowane i ich wymiana musi odbywać się w jednolitym formacie. Na podstawie standardu ELDAT…

Weiterlesen

WoodCat FR

Nous avons notre passé dans l’industrie du bois. Nous proposons donc comme produit spécial la référence unique « Wood » sur la base de la norme allemande ELDAT. WoodCat définit le code article unique « Wood » qui se compose des caractéristiques   Type de bois (à partir de la norme européenne EN13556) Classe : répartition grossière, terme…

Weiterlesen

Début FR

Pour pouvoir accompagner la chaîne de valeur complexe de l’arbre au produit/à l’objet fini avec des données lisibles électroniquement, les systèmes informatiques doivent d’une part pouvoir écrire et lire des normes et les données doivent d’autre part également être standardisées et échangées dans un format uniforme. En nous appuyant sur la norme ELDAT, nous avons…

Weiterlesen

WoodCat-Inv EN

Using the processes of WoodCat-WT (weighing data) a simple inventory management can be organised. The „stock level“ from the ERP system is transferred as an inventory order and generates an inventory order with the possibility of route planning via Google Maps.   The sales force can use WoodCat Mobile to collect the current inventory and…

Weiterlesen