WoodCat PL

Mamy doświadczenie w działalności w przemyśle drzewnym. Dlatego też oferujemy specjalny produkt – jednoznaczny numer artykułu drzewnego utworzony na podstawie niemieckiego standardu ELDAT.

WoodCat definiuje jednoznaczny kod artykułu – drewna, na który składają się następujące cechy:

  • klasa – ogólna klasyfikacja, pojęcie nadrzędne (drewno tartaczne, drewno przemysłowe, drewno pochodzące z recyklingu itd.)
  • klasa użyteczności – podklasa (wióry, płyty OSB, MDF, trociny, palety, drągi itd.)
  • Use class – subclass (wood chips, OSB, MDF, sawdust, pallets, rods, etc.)
  • certyfikaty (PEFC, FSC, Naturland…)
  • jakość – klasyfikacja według klas jakości
  • długość obliczeniowa
  • stan kory (z korą lub bez itd.)
  • klasa grubości (średniowymiarowe, klasa według skali Heilbronn itd.)

i 100% zgodności z ELDAT. Inne krajowe standardy można łatwo przyporządkować. Przedstawiony jest system FHPDAT (Austria), IFIS (Szwajcaria) jest zintegrowany.

WoodCat jest marką zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

 

 

 

WoodCat pozwala oferować artykuły w formie katalogów, co ułatwia także połączenie z własną gospodarką towarową.

webservicesjako serwis Web

 

lub jako narzędzie online