WoodCat-Mobile PL

WoodCat-Mobile jest aplikacją do ewidencji placów składowania drewna (składnic) wykorzystującą standardy WoodCat (numer artykułu drzewnego) i EUPar (dane stałe partnerów handlowych).

Program tworzy pliki interfejsu w standardowym formacie ELDAT wersji 2.1 [niemieckie stowarzyszenie: Kuratorium Pracy i Techniki Leśnej (KWF)]

 

Warunki

 • „dostawca” (osoba przeprowadzająca ewidencję z użyciem WoodCat-Mobile) musi być zarejestrowany w EUPar jako partner handlowy.
 • użytkownik aplikacji musi być zapisany w danych stałych tego dostawcy jako „kontakt” wraz z adresem mailowym (wymóg minimalny).
 • aplikacja może być używana w stosunku do wszystkich „klientów”, którzy są zapisani w systemie. Ten zapis wymaga rejestracji numeru EUPar. Dostawca musi uzgodnić to połączenie (Parfriend)

Wymagania techniczne

 • program jest oferowany na przeglądarki przeznaczone do systemu Windows,
  nie ma możliwości przejęcia (automatycznego) współrzędnych geograficznych,
  zalecane jest użycie przeglądarek „Chrome” lub „Firefox”.
 • WoodCat-Mobile jest obecnie dostępny na smartfony/tablety z systemem operacyjnym Android,
 • poprzez link do serwisu DropBox
  instalacja aplikacji na urządzeniu z systemem operacyjnym Android
 • iOS (Apple) może być zainstalowany przez „Apple Store”
  Za pomocą „Szukaj” i „WoodCat” można pobrać i używać aplikacji.
  Ten system operacyjny działa raczej powoli – zalecamy używanie systemu Android.

Uruchomienie wersji na system Windows

Wymagany jest EUPar + użytkownik
aby przetestować (workflow)

patrz instrukcja obsługi.

 

Instrukcja obsługi
przekonwertowane na katalogi online – usługa IT-Hausverstand
protokoły i mapy są udostępniane w tym formacie

 

 

Prezentacja (German)
Cały proces ze wsparciem audio
WoodCat-Mobile/ Drewno 4.0 jako jeden z 6 najlepszych projektów był nominowany do austriackiej nagrody branży IT i doradztwa – Constantinus 2017 – w kategorii „Przemysł 4.0”.