WoodCat-Inv PL

Przy użyciu procesów WoodCat-WT (dane dot. ważenia) można w prosty sposób przeprowadzić inwentaryzację. „Stan magazynu” z systemu ERP jest przekazywany jako zlecenie inwentaryzacji, następuje wygenerowanie zlecenia inwentaryzacji z możliwością planowania trasy poprzez Google Maps.

 

Pracownicy terenowi mogą z użyciem WoodCat-Mobile pobierać informacje na temat aktualnych zasobów i zestawiać je z teoretycznymi zasobami z ERP. Nie jest przewidziany żaden automatyczny interfejs korygowanych danych – kompleksowość zdaje się być zbyt duża (ręczna synchronizacja).